Đăng nhập

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khai giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin
Khóa đào tạo gồm 5 lớp, trong đó có 4 lớp đào tạo, bồi dưỡng tin học cơ sở học trong 3 ngày; 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng tin học nâng cao học trong thời gian 5 ngày. Khóa học kết thúc vào ngày 08/6/2015. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá mà Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKS tỉnh đã lựa chọn đưa vào kế hoạch công tác năm 2015 nhằm nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên, chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp, qua đó tạo ra sự đột phá trong nhận thức và sử dụng, ứng dụng các trang thiết bị, phần mềm về công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 5/11/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng CNTT trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 92/QĐ-VKS-TKTP ngày 21/02/2014 của Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về việc ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành chính trong ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc; đồng thời góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT trong ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc. Đây là chương trình đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức bằng nguồn ngân sách của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc và sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
 
Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các học viên chấp hành đúng thời gian, chương trình học; tiếp thu những nội dung quan trọng, cần thiết để có được nhận thức đầy đủ nhất. Sau khóa học ứng dụng tốt vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành.
Tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Gian Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo giảng viên khóa học nêu cao tinh thần trách nhiệm; lựa chọn nội dung, phương pháp truyền đạt phù hợp với đối tượng người học để học viên tiếp thu tối đa lượng kiến thức được truyền đạt trong toàn bộ khóa học.
Nguyễn Vĩnh Sơn
  Nguồn :vksndtc

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Thông tin liên hệ

địa chỉ ....................... số điện thoại.............................

Tự tạo website với Webmienphi.vn