Đăng nhập

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và trao các Quyết định tại buổi lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi lễ.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước công bố các Quyết định số 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692/QĐ-CTN ngày 13/4/2015 về việc bổ nhiệm 13 đồng chí giữ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ ngày 13/4/2015, gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Lê Thị Tuyết Hoa, Dương Văn Phùng, Nguyễn Thị Yến, Lê Thành Dương, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Việt Hùng.
 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đặt ra yêu cầu rất cao đối với Viện kiểm sát nhân dân và chức danh Kiểm sát viên. Do đó, các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tuyệt đối trung thành với Hiến pháp, pháp luật; đem hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên được Hiến pháp và pháp luật quy định; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ Kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, trong thời gian tới, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Kiểm sát viên được bổ nhiệm cần tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần tích cực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thành công công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy Viện kiểm sát các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng thể chế, hoàn thành việc xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), tham gia phối hợp xây dựng các bộ luật khác có liên quan nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta theo đúng tinh thần Hiến pháp 2013. Chủ tịch nước yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải xứng đáng là những cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tâm huyết, là những chuyên gia đầu ngành, tinh túy, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ tham mưu cấp chiến lược của Ngành. Chủ tịch nước tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần cùng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
 
Toàn cảnh buổi lễ
Tại buổi lễ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch nước đối với các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên thực hiện bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về công lao đóng góp của đội ngũ cán bộ đồng thời cũng là kết quả của quá trình rèn luyện của cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân. Theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao là chức danh cao nhất của ngành Kiểm sát nhân dân, có nhiệm vụ thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Kiểm sát nhân dân được Hiến pháp, pháp luật quy định. Đây là vinh dự to lớn đồng thời cũng là trách nhiệm cao đối với các đồng chí được bổ nhiệm. Thay mặt Lãnh đạo Viện và các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí hứa sẽ triển khai, tổ chức, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do đồng chí Chủ tịch nước chỉ đạo; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân. Đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm và vi phạm pháp luật; kiên quyết bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, lẽ phải, công bằng xã hội. Không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ Kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Nguồn: vksndtc
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Thông tin liên hệ

địa chỉ ....................... số điện thoại.............................

Tự tạo website với Webmienphi.vn