Đăng nhập

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KIỂM SÁT VIÊN CAO CẤP
 
Đ/c Nguyễn Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao công bố Quyết định
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố các Quyết định từ số 01 đến số 29/QĐ-VKSTC-V9 về việc bổ nhiệm 26 Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân và 03 Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát quân sự; Quyết định số 30 đến 173/QĐ-VKSTC-V9 về việc chuyển từ Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao sang Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân và Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự Trung ương sang Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát quân sự.
 
Đại biểu tham dự buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên thực hiện việc bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, thể hiện sự ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí được bổ nhiệm đợt này, đồng thời cũng là kết quả của quá trình rèn luyện, phấn đấu của ngành kiểm sát nhân dân. Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu đối với các đồng chí được bổ nhiệm đợt này trước hết phải tuyệt đối trung thành với Hiến pháp, pháp luật; đem hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên được Hiến pháp và pháp luật quy định; không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".
 
 
 
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình
trao Quyết định KSVCC - VKSND, KSVCC - VKSQS cho 29 đồng chí
Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm đợt này, đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân cảm ơn Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ đối với các đồng chí được bổ nhiệm. Theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, lần đầu tiên ngành Kiểm sát nhân dân có 04 cấp kiểm sát. Đây là vinh dự to lớn đồng thời cũng là trách nhiệm cao đối với các đồng chí được bổ nhiệm. Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân, đồng chí hứa sẽ không ngừng trau dồi học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, đặc biệt lời căn dặn và nhiệm vụ mà đồng chí Viện trưởng vừa giao; tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, xứng đáng sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân.
Nguồn: vksndtc
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Thông tin liên hệ

địa chỉ ....................... số điện thoại.............................

Tự tạo website với Webmienphi.vn