Đăng nhập

Ông Nguyễn Kim Sáu Phó Chánh thanh tra VKSNDTC giữ chức Vụ trưởng Vụ 12 VKSNDTC kể từ ngày 15/4/2016

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và trao quyết định bổ nhiệm; đại diện Lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ; tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức Vụ 12, Chánh thanh tra VKSNDTC cùng dự.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Kim Sáu

 Theo công bố của Vụ tổ chức cán bộ VKSNDTC, ngày 7/4/2016, Viện trưởng VKSNDTC đã ký Quyết định số 14/QĐ-VKSTC về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Chánh thanh tra VKSNDTC giữ chức Vụ trưởng Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSNDTC. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 15/4/2016.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi trao quyết định bổ nhiệm

 Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm chúc mừng đồng chí Nguyễn Kim Sáu được bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Vụ, đồng thời nhấn mạnh, đây là sự quan tâm về công tác tổ chức cán bộ của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSNDTC nhằm kiện toàn tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với đồng chí Nguyễn Kim Sáu. Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo, cán bộ Vụ 12 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

Nguồn: kiemsat

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Thông tin liên hệ

địa chỉ ....................... số điện thoại.............................

Tự tạo website với Webmienphi.vn